Nhật Bản là một trong những quốc gia rất chú trọng phát triển con người, đặc