Với những người mới lần đầu làm mẹ thì chắc hẳn việc chăm sóc trẻ sơ