Ngày nay, hầu hết các thiết bị gia dụng đều đáp ứng tiêu chuẩn cách điện,