Trong những năm qua, thị trường đèn sưởi nhà tắm đang có sự phát triển rất