Xu hướng phổ biến của người tiêu dùng trong những năm gần đây là lắp đèn