Sử dụng đèn sưởi trong nhà tắm đang trở thành xu hướng và không còn lạ